Mottagningar för unga slås ihop

SÖDERORT Under 2011 tvingades ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan avvisa mellan 700-800 ungdomar på grund av brist på Öppet hus-tider. Nu har Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tagit beslut om ett nytt huvudmannaskap och ny organisation.

Det innebär bland annat att filialen i Rågsved flyttas ihop med den vid Gullmarsplan samt att enbart kommunen kommer att vara huvudman.