MP gör nytt försök med naturskola

Vallentuna Miljöparitet i Vallentuna nöjde sig inte med ett nej motionen om en naturskola i kommunen. Motionen hade bearbetats så dåligt att miljöpartisten Margareta Lundberg på fullmäktigemötet 25 november återigen motionerade om att kommunen utreder hur en naturskola i kommunen skulle kunna organiseras och finansieras.