Mp kräver mer plats för cyklar

Vasastan Det är ont om platser för att parkera cyklar. Intill många t-baneuppgångar saknas cykelställ och cyklister parkerar och låser ofta fast sina cyklar i staket, träd eller stuprännor.

Nu kräver Miljöpartiet fler låsbara cykelparkeringar och föreslår att några bilparkeringar görs om till cykelplatser.

Stadsdelsförvaltningen håller med om att det behövs fler platser att parkera sin cykel på, men menar att det redan tagits höjd för det i nästa års budget. Bland annat ska den nya cykelparkeringen vid Järnvägsparken byggas ut.