MP om Västerledsstråket: ”Osannolikt att det godkänns”

Förslaget om 200-300 bostäder söder om Västerled har stött på många protester.
Förslaget om 200-300 bostäder söder om Västerled har stött på många protester.
På torsdag, ska stadsbyggnadsnämnden återigen ta upp förslaget om att bygga bostäder på Västerledsstråket i Bromma, Men att ärendet godkänns är inte troligt, menar ordföranden i stadsdelsnämnden, Cecilia Obermüller (MP).

Beslutet om att bygga mellan 200-300 bostäder söder om Västerled har tidigare skjutits upp. Anledningen var att den politiska majoriteten i Stockholms stad inte var helt överrens.

Cecilia Obermüller (MP) har tidigare sagt till Mitt i att hon är mycket kritiskt till projektet.

– Jag har inte ändrat mig i frågan. Det finns flera problem med projektet, bland annat att området har höga natur- och kulturvärden och är utpekad som övervintringsplats för vattensalamandrar som är fridlysta, säger Obermüller

Det har också varit stora protester mot projektet från boende i området, som tycker att det är fel att bygga på promenadstråk genom skogen och att trädgårdsstadens karaktär försvinner om flervåningshus byggs tätt inpå villor.

Det har skickats in ungefär 90 skrivelser till stadsbyggnadskontoret med anledning av förslaget att bygga bostäder på Västerledsstråket – och de flesta är kritiska.

– Det är högst osannolikt att förslaget går igenom. Det kan bli så att det bordläggs igen, säger Cecilia Obermüller.

Olof Thorell