MP vill byta namn på kommunalt organ

Miljöpartiet tycker att Kommunala handikapprådet borde heta Kommunala tillgänglighetsrådet i stället.
Miljöpartiet tycker att Kommunala handikapprådet borde heta Kommunala tillgänglighetsrådet i stället.
Kommunala handikapprådet är ett förlegat namn menar Miljöpartiet i Danderyd och föreslår namnbyte.

– Det är en gammal kvarleva och känns inte särskilt modernt, säger Danderydspolitikern Ruby Rosén (MP).

Miljöpartiet vill att kommunens samordnande organ för personer med funktionsnedsättning ska byta namn.

Det nuvarande namnet ”Kommunala handikapprådet” känns omodernt menar partiet.

– Socialstyrelsen avrådde redan 2007 från att använda ordet handikapp, säger Ruby Rosén (MP), ledamot i kommunfullmäktige.

Som nytt namn föreslår Miljöpartiet i Danderyd i stället ”Kommunala tillgänglighetsrådet”.

– Det signalerar bättre vad rådet ska finnas till för. Att det är på kommunens ansvar att tillgängliggöra Danderyd för alla, säger Ruby Rosén.

I motionen som lämnades in i samband med senaste fullmäktige föreslog paritet även att kommunen borde se över språkbruket i alla sina verksamheter och anpassa det efter Socialstyrelsens terminologibank.

Kommunala handikapprådets ordförande, Mats Nilsson (M), motsätter sig inte ett namnbyte.

– Det har varit uppe tidigare. Men då har vi velat vänta in förslag och åsikter från de organisationerna vi ska hjälpa. Så att det blir ett namn som känns bra för alla, säger Mats Nilsson.

Han säger också att det i slutändan blir en fråga för kommunfullmäktige.