MP vill erbjuda mark för odling

TYRESÖ Tyresö kommun har sedan flera år tillbaka en grönplan som ska ge en överblick över de närmaste årens åtgärder för att göra Tyresö trivsammare och grönare.

Nu föreslår Miljöpartiet att kommunen också borde undersöka om det finns ett intresse bland invånarna för att odla blommor och grönsaker. Om intresset finns bör kommunen, enligt miljöpartisterna, ta fram mark för sådana odlingar.

Kommunens tjänstemän ska nu bereda ärendet.