Mp vill ha ett bättre debattklimat

DANDERYD MIljöpartiet undrar i en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande vad han anser är lämpligt att göra för att förbättra debattklimatet i Danderyds kommunfullmäktige.

”Debattklimatet är stundtals hätskt och ovärdigt. Enskilda ledamöter bemöter varandra respektlöst och kommer långt från sakfrågan. Vi ledamöter är valda för att vi tillhör olika politiska partier. Det innebär inte att vi behöver förnedra varandra i talarstolen” skriver Miljöpartiets Ruby Rosén som skrivit under inter­pellationen med avslutningsorden ”med förhoppningen om en varmare politik i Danderyd”.