MP vill ha kommunal BO

Stockholm Stadens revisorer har tidigare riktat skarp kritik mot Stockholm då det saknas en plan för hur barns rättigheter ska tillgodoses.

Nu föreslår Miljöpartiet att det inrättas en kommunal Barnombudsman i staden.

– Vi vet inte om Stockholms stad lever upp till barnkonventionen, det saknas både mål och en systematisk uppföljning, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

I dagsläget finns en lokal BO i åtta andra kommuner i landet.

– Stockholm ska vara en stad där alla barn känner sig trygga, säger Åsa Jernberg (MP).