Mp vill ha zoner fria från bilar

Stockholm Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholm, tycker att staden måste göra mer för att öka trafiksäkerheten runt skolorna.

– Med bilfria zoner kan vi minska vi de trafikproblem runt skolorna som uppkommer för att föräldrar inte vågar låta barnen gå eller cykla till skolan.

Enligt MP anser 61 procent av alla Stockholms rektorer att trafiksäkerheten är ett problem är mycket allvarligt.

Därför föreslår partiet bland annat att man inför bilfria zoner i anslutning till låg- och mellanstadieskolor i den mån det är möjligt.

Partiet tycker också att alla skolor ska ha fungerande och trygga gång- och cykelbanor till och från skolan.