MP vill hjälpa visselblåsare

Huddinge Miljöpartiet i Huddinge vill att kommunen följer Uppsala och Göteborg och inför en så kallad ”whistleblower-funktion”. Syftet är att få kommunanställda att känna sig mer trygga med att lämna information om oegentligheter, till exempel om mutor eller ekonomisk brottslighet, skriver partiet i en motion.

Enligt partiet finns risk att felaktigheter inte rapporteras in eftersom det kan finnas en rädsla för repressalier.

I Göteborg har man som exempel en extern mottagarfunktion i form av en advokatbyrå och också en intern utredningsfunktion på stadsledningskontoret, skriver partiet.