MP vill satsa stort på cyklar

Stockholm Miljöpartiet vill satsa 1,5 miljarder kronor på bättre cykelvägar fram till 2018. MP har kokat ner cirka 700 synpunkter från stockholmarna till en vision.

– i den ingår bland annat en jättesatsning på att bygga fler och bredare cykelvägar, förslag på att i högre grad än i dag separera cykeltrafiken från gående och bilar, fler cykelparkeringar och möjligheter för cyklister att köra mot enkelriktat, säger oppositionsborgarråd Daniel Helldén.