Min lokala hjälte

MP vill satsa stort på cyklar

Stockholm Miljöpartiet vill satsa 1,5 miljarder kronor på bättre cykelvägar fram till 2018. MP har kokat ner cirka 700 synpunkter från stockholmarna till en vision.

– i den ingår bland annat en jättesatsning på att bygga fler och bredare cykelvägar, förslag på att i högre grad än i dag separera cykeltrafiken från gående och bilar, fler cykelparkeringar och möjligheter för cyklister att köra mot enkelriktat, säger oppositionsborgarråd Daniel Helldén.