Mp vill stänga flygplats fort

Bromma Det går att stänga Bromma flygplats redan om tre år. Det menar Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd. Han säger till TV:s ABC-nytt att avtalet med statliga Swedavia som löper till år 2038 skulle kunna rivas upp tidigare eftersom marken behövs till bostäder och flera partier vill få bort flygplatsen.

Både Centerpartiet och Socialdemokraterna menar dock att Helldéns planer är orimliga Rimligt är att en annan lösning kan hittas på tio-tjugo års sikt enligt oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S).