M:s förslag om äldrecentrum gick inte igenom

Moderaterna i Älvsjö stadsdelsnämnd vill skapa ett äldrecentrum i Älvsjö.

De föreslog att satsningen skulle finnas med i Älvsjös flerårsbudget för 2017–2019, men förslaget blev nedröstat på stadsdelsnämndens möte under torsdagskvällen.

– Vi kommer att fortsätta driva den här frågan, säger Johan Nilsson (M), vice ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd.

Med ett äldrecentrum menar moderaterna ett integrerat boende, med flera olika boendeformer, med och utan biståndsgivning, men möjlighet att bo i samma byggnad eller närområde över en lång tid.

– Äldrecentrum är ingen ny idé, utan finns redan på ett antal platser i Sverige. En del av dem är dyra att bo på, men vi menar inte att ett äldrecentrum i Älvsjö skulle bli något överdrivet exklusivt, utan vara ett boende till rimliga kostnader, säger Johan Nilsson.