Muddrade fiskens lekområde

Nacka Länsstyrelsen har åtalsanmält en privatperson som låtit muddra ett vattenområde vid en ö i Nacka kommun. Muddringen utfördes under hösten 2011, på ett område som är 261 kvadratmeter stort. Den uppskattade mängden muddringsmassa var 261 kubikmeter.

Området har pekats ut av Fiskeriverket som ett uppväxt­område för gädda, gös och abborre, samt lekområde för abborre. Länsstyrelsen menar att muddringen haft negativ effekt på flora och fauna i området.