Multireligiös ceremonilokal byggs i Skrubba

Ceremonilokal skiss
Så här kan ceremonilokalen komma att se ut.
Ena dagen kan det vara en kristen begravningsceremoni här. Dagen efter får rummet en ny look i samband med en muslimsk, buddistisk eller borgerlig begravning. Stockholms stad planerar nu att bygga en konfessionslös ceremonilokal vid Strandkyrkogården i Skrubba.

Ledordet för den planerade ceremonilokalen är flexibilitet. Arkitekten bakom skisserna har ritat ett ”riktningslöst” rum som går att möblera om och anpassa efter hur begravningsceremonin ska se ut.

En plats – flera religioner

– I vissa religioner är det viktigt att man genomför begravningsceremonin i en visst vädersträck, till exempel med kistan vänd mot Mecka. Rummet kommer inte att ha några religiösa symboler, men man kommer att kunna sätta upp det om man vill, säger Karin Söderling, utredare på kyrkogårdsförvaltningen.

Tanken är alltså att man ska kunna möblera och anpassa ceremonin utefter vilken religion man utövar och beroende på hur stor begravningen är.

– Det kan vara allt från små ceremonier med ett 20-tal medverkande till större med flera hundra. Man kommer kunna öppna upp delar och även ha ceremonier utomhus, säger Karin Söderling.

Varför vill staden bygga en ceremonilokal här?

– Det är för att öka attraktionen till Strandkyrkogården. Den används idag i ganska liten skala jämfört med andra begravningsplatser. Att ha en lokal där man kan ha själva begravningsceremonin i anslutning till gravplatsen gör det mer tillgängligt, säger Karin Söderling.

Strandkyrkogården

Här är den nya ceremonilokalen tänkt att ligga.

Hjälper till med platsbrist

Dessutom skulle det hjälpa till att få bukt med problemen med bristen på begravningsplatser i Stockholm idag. Det är framförallt brist på gravplatser i nordvästra Stockholm. En ceremonilokal i anslutning till Strandkyrkogården tros locka fler att ha sin begravning där istället.

Nu ska förvaltningen utreda en framtida ceremonilokal ytterligare för att säkerställa att markförhållandena är bra och se hur mycket en sådan byggnad kommer kosta att bygga. Dessutom måste detaljplanen i området ändras för att ceremonilokalen ska kunna bli verklighet.

– Det finns även planer på att använda lokalen till andra evenemang, till exempel kulturevenemang, säger Karin Söderling.

Prognosen är att den ska kunna stå klar någon gång under 2019-2020.