Museet kritiskt till Nobelhuset

Blasieholmen Planerna på ett nytt Nobel Center bakom Nationalmuseum får tummen ner av Stadsmuseet, som tycker att byggnaden skulle bli alldeles för dominerande i stadsbilden.

Spår av stadens hamn- och sjöfartshistoria är numera sällsynta. Därför vill Stadsmuseet värna om dem som finns kvar. Det rör sig bland annat om ett kokhus från 1832, som är det enda som finns kvar från stadens äldre varvsverksamhet.