Musikklasserna JO-anmält kommunen

Tyresö Tyresö musikklassers förening har anmält Tyresö kommun och Forellskolans rektor till Justitieombudsmannen.

Anledningen är att föreningen anser att dessa har brutit mot skollagen. Musikklasserna står inför förändringar, som att det särskilda lärarlaget ska avskaffas och musikeleverna inte får gå i separata klasser. Föreningen menar att förändringarna är så stora att elever och vårdnadshavare borde fått påverka besluten innan de fattades.