ANNONS

Musikklassernas framtid osäker

Musikklasserna på Tallbohovskolan hotas med nedläggning.
Musikklasserna på Tallbohovskolan hotas med nedläggning.
"Vi vill ha musikklasserna kvar!" Det är budskapet på den namninsamling som nyligen lämnades in till kommunen. På torsdag fattas beslutet om musikklassernas framtid.
ANNONS

Den styrande koalitionen beslutade nyligen att rädda Tallbohovskolans årskurs 6-9 från nedläggning. Nedläggningshotet mot skolans musikklasser kvarstår dock. Huruvida musikklasserna avvecklas eller ej beslutas på barn- och ungdomsnämndens sammanträde på torsdag.

I tjänsteskrivelsen från förvaltningen föreslås att musikklasserna ska avvecklas från och med höstterminen 2016.

Det vill Järfälla musikklassers föräldraförening stoppa och har bland annat skrivit ett yttrande till politikerna. I slutet av oktober lämnades även en namninsamling undertecknad av drygt 60 personer in till kommunen.

– Från föreningens håll är önskemålet att man lägger musikklasserna på Mälarskolan – som tidigare var ett förslag – och interagerar dem med Kulturskolan. Det blir mer centralt och närmare för dem som pendlar, samt mer kostnadseffektivt, säger Anna-Karin Nystrand som nyligen avgått som ordförande i föräldraföreningen.

Hon menar att det som erbjuds ifall musikklasserna läggs ner inte håller samma nivå.

– Ett av alternativen i förslaget är att erbjuda befintliga elever en plats i en musikprofilklass. Men profilklasser kan inte jämföras med musikklasserna – där har man varken utökat studieprogram eller antagningskrav.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S) vill bevara musikklasserna.

– Vi vill börja se över på vilket sätt vi kan utveckla musikutbildningarna i kommunen, så att vi kan ge en bra utbildning från tidig ålder till gymnasiet. Den utredningen vill vi ska göras under nästa år och under tiden ska musikklasserna bli kvar i sin nuvarande form.

ANNONS
ANNONS