Musikskola får bidrag i höst

DANDERYD Den privata musikskolan Opus Norden får kommunalt bidrag från och med höstterminsstart 2013. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat. Musikskolan har sin studio vid Nora torg. Skolan har bland annat körskola, piano- och sånglektioner, babysång och gitarrkurser.

Man ger också en kurs med Alice Tegnérs visor för åtta­åringar.

Konstnärlig ledare är Ragna Fagelund, sångpedagog, ­mezzosopran och kördirigent.