Musikskolans öde avgjort på extrainsatta nämndmötet

Ordförandeklubba
Kultur- och fritidsnämnden beslutade på torsdagen att kulturskolan ska omorganiseras.
Elever har protesterat. Föräldrar har protesterat. Lärarförbundet har protesterat. Och oppositionen har varit missnöjd.
Alliansen drev som förväntat igenom sitt impopulära förslag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade som väntat på det extrainsatta mötet på torsdagskvällen att det blir en omorganisation av kulturskolan. Socialdemokrat Camilla Henricsson Bajas, som är emot förslaget, valde vid mötet att reservera sig mot beslutet.

Lärarförbundet: 18 musiklärare sägs upp

Täby kommun är som arbetsgivare skyldig att informera och förhandla med Lärarförbundet angående planerna på att säga upp de 18 musikpedagoger som i dag arbetar i kommunens egen regi med individuell musikundervisning av elever, enligt Lärarförbundet.

Första förhandlingen mellan parterna på lokal nivå slutade i oenighet. Det gjorde att kultur- och fritidsnämnden på sitt aprilmöte inte kunde gå till beslut i frågan om avveckling trots att det fanns politisk majoritet för förslaget.

Förhandlingar på central nivå hölls i fredags mellan parterna, även dessa slutade i oenighet, enligt Jolis Johannesson, Lärarförbundet i Täby.

Politisk oenighet om avvecklingen

Den politiska oppositionen har vädrat sitt missnöje med förslaget inför nämndmötet:

– Förslaget är ogenomtänkt. Det finns ingen konsekvensanalys, har Camilla Henricsson Bajas (S) sagt.

Majoriteten trycker på att omorganisationen görs på grund av att verksamheten i kommunal regi gått back i många år. Fler privata utförare upphandlas, det vill säga fler privata musiklärare ska på uppdrag av Täby kommun ge enskild musikundervisning till elever. Dessutom satsar kommunen över tre miljoner kronor på ett helt nytt grepp med undervisning av musikgrupper inom Ung Kultur.

– Jag tror stenhårt på det och brinner för det här, sa Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden förra veckan.

Kultur- och fritidsnämndens majoritet beslutade vid mötet att förslaget till fullmäktiges politiker är ”att avveckla  den pengfinansierade kommunala musikskoleverksamheten” och ”besluta att musikundervisning inom Ung kultur blir anslagsfinansierad från 2020-01-01”.

Kommunfullmäktige fattar, enligt tidsplanen, det slutgiltiga beslutet angående ”kulturskolan – ny organisation och verksamhet” den 20 maj i år.

Protestaktion i kommunhuset

På måndag kväll ska Lärarförbundet göra en aktion i kommunhuset för att protestera mot avvecklingen av enskild musikundervisning i kommunens egen regi. ”Lärarförbundet kommer att vara på plats där för att visa sitt missnöje med detta så märkliga förslag”, enligt Jolis Johannessson, Lärarförbundet i Täby.

Föräldrar som har överlämnat en protestlista med nästan 800 namnunderskrifter har bjudit in politiker och allmänhet till ett öppet möte den 15 maj.

Fakta

Flera möte om avvecklingen av kommunens musikskola

6 maj: Lärarförbundet planerar att visa sitt missnöje genom en aktion i kommunhuset.

6, 7 och 8 maj: Kommunen håller informationsmöten om omorganisationen och satsningen Ung Kultur.

15 maj: Protestgruppen bakom namninsamlingen har bjudit in politiker och allmänhet till öppet möte.

20 maj: Kommunfullmäktige ska rösta om förslaget på förändringar av kulturskolan.

 

Källa: x