Plaskdammarna på Östermalm – skitigast i Stockholm

plaskdamm
I Tessinparken visade sju av åtta provtagningar på för höga bakteriehalter.
Den varma sommaren 2018 satte spår i Östermalms plaskdammar. Provsvar visar att stadsdelens dammar var värst.

Sommaren i fjol var ovanligt varm och torr. Det gjorde att plaskdammarna användes flitigt – och att bakterier frodades.

83 procent av stadens plaskdammar hade vid ett eller fler tillfällen för höga bakteriehalter. I nära varannan fanns jordbakterien pseudomonas aeruginosa (PA), enligt en sammanställning som stadens miljöförvaltning nyss släppt.

PA-bakterien ska inte finnas i badvatten överhuvud taget eftersom den kan orsaka allvarliga och svårläkta sårinflammationer samt ögon- och öroninflammationer.

Östermalmsdammen värst i Stockholm

På Östermalm finns tre plaskdammar – i Motalaparken, Tessinparken och Gustav Adolfparken.

I samtliga dammar visade provresultat att för höga halter av bakterier finns. Värst av alla, i hela Stockholm, är plaskdammen i Tessinparken. Där gjordes sammanlagt åtta provtagningar, av de åtta proverna visade sju av dem på för höga bakteriehalter.

I Gustav Adolfparken gjordes sju provtagningar. Av de visade sex prover på för höga halter.

Dammen i Motalaparken hade för höga bakteriehalter vid ett tillfälle. Där togs dock bara tre prover.

Städas varje vecka

Det är stadsdelarna som har ansvar för att plaskdammarna är fräscha. Miljöförvaltningen har därför nu uppmanat stadsdelsförvaltningarna att kolla över rening, dammarnas utformning och att städningen fungerar på ett bra sätt inför badsäsongen 2019.

Så gott som alla plaskdammar töms och rengörs varje vecka, enligt miljöförvaltningen. Sedan spolas filtren och nytt vatten fylls på. Om bakteriehalterna överskridits töms dammen oftare.

Totalt i Stockholm finns det 54 plaskdammar varav tolv ligger i innerstan. Nu slår Miljöförvaltningen fast att stadens plaskdammar måste fortsätta ses över.

Fakta

Så här såg det ut i innerstan - värst på Östermalm

Antal tillfällen med överskridanden per damm av heterotrofa bakterier och/eller Pseudomonas Aeruginosa 2018.

Södermalm

Högalidsparken. 2 överskridanden av 7 provtagningar.

Lilla Blecktornsparken. 2 överskridanden av 7 provtagningar.

Tengdahlsparken. 2 överskridanden av 7 provtagningar.

Haren – Norra Bysistäppan. 1 överskridande av 7 provtagningar.

Kungsholmen

Fredhälls plaskdamm. 4 överskridanden av 7 provtagningar.

Rålambshovs plaskdamm. 0 överskridanden av 7 provtagningar.

Vängåvans plaskdamm. 1 överskridande av 7 provtagningar.

Kristinebergs strandparks plaskdamm. 6 överskridanden av 7 provtagningar.

Vasastan

Tegnerlundens plaskdamm. 3 överskridanden av 7 provtagningar.

Östermalm

Gustav Adolfparkens plaskdamm. 6 överskridanden av 7 provtagningar.

Tessinparkens plaskdamm. 7 överskridanden av 8 provtagningar.

Motalaparkens plaskdamm. 1 överskridande av 3 provtagningar.

Källa: Miljöförvaltningen