Så mycket dyrare blir det att parkera fel 2019

Snart höjs avgifterna.
Snart höjs avgifterna.
Solna vill få in mer pengar från felparkerare.
Den 1 januari höjs avgiften med cirka 200 kronor per bot.

En nyhet i den blågröna majoritetens budget för 2019 är höjda avgifter för felparkering. Solna stad vill få in mer pengar från felparkerare, dessutom har inte taxorna höjts på sex år.

Den lägsta boten höjs den 1 januari från 300 till 500 kronor. De andra två nivåerna på p-böter som idag ligger på 500 och 1 000 kronor kommer att höjas till 750 respektive 1 200 kronor.

”Rimligt att höja”

– Det är ett problem med folk som parkerar mindre lämpligt, både ur en framkomlighets- och säkerhetsaspekt. Idag är lägsta felparkeringsavgiften 300 kronor, vissa ser det som en självrisk. Vi har haft samma taxa i sex år och legat ganska lågt sett till andra kommuner. Därför tycker vi det är rimligt att höja kostnaden, sa kommunalrådet Magnus Persson (C) när förslaget lanserades.

En parkeringsutredning ska också leda fram till förslag om höjda avgifter för besöksparkering och boendeparkering, även städdagarna ska ses över.