ANNONS

Mycket gick fel under snökaoset

Nu framkommer fler brister under snökaoset i början av december.

Skolpersonal missuppfattade varandra, matleveranser kom inte fram till äldre och snöplogare fick otydliga instruktioner.
ANNONS

I en intern rapport från kommunens säkerhetsstrateg framkommer nu flera brister under snöovädret den 5 och 6 december 2012.

Bland annat missuppfattade skolledning och personal varandra på flera grundskolor och flera föräldrar blev uppjagade när de blev uppringda och var tvungna att åka hem från jobb för att hämta barnen.

Flera hemtjänstbilar blev insnöade och matleveranser till äldreboenden ställdes in. I stället fick boendena förlita sig på den mat, smörgåsar och annat, som fanns i gömmorna.

– Det var inte optimalt och vi måste försöka ta fram en ny, permanent plan på hur vi ska hantera liknande oväder, säger Martin Lundqvist (FP) i äldrenämnden.

I förra veckan kom snön igen, det blev dock inget kaos som i december.

– Jag tycker reaktionerna var oproportionerligt stora. När det kommer 30 centimeter snö på en gång så kan vi helt enkelt inte hinna med att få bort allt. Vi har en organisation för 90-100 centimeter snö på en säsong, nu kom det 85 centimeter bara i december, säger tekniska chefen Lars Höglund.

En mängd skriftliga klagomål har kommit in kring decembers snöplogning.

– Vi har en del nya entreprenörer jämfört med tidigare och det verkar som att våra instruktioner inte gått fram helt till dem, säger Lars Höglund.

Drygt 30 plogmaskiner finns till förfogande i kommunen och snöplöjningsbudgeten ligger på knappt 17 miljoner kronor per kalenderår. Bara decembers snöplogning kostade omkring 8 miljoner.

ANNONS