Så mycket höjde gymnasieskolorna betygen

Uppslag om gymnasiebetyg och nationella provbetyg. Yrkesplugget, Bromma FV: Daniel Sonesson, 17 år PV17Isak Lunell, 17 år PV17Sebastian Malmström, 17 år PV17
Daniel Sonesson, Sebastian Malmström och Isak Lunell går på personbilsteknik.
De nationella proven ska bidra till en rättvis och jämlik betygssättning av elevers kunskaper. Men i praktiken ger många gymnasieskolor glädjebetyg i förhållande till provresultaten, visar Mitt i:s kartläggning.
– I vissa fall är avvikelsen på tok för hög. Det behöver vi gå till botten med, säger Urban Vikström, rektor på Spånga gymnasium.
Fakta

Sista chansen att söka gymnasiet

Gymnasieval: 16  januari – 18 februari

Preliminär antagning: klar 11 april

Omval: 17 april – 15 maj

Slutlig antagning: klar 1 juli

Reservantagning 1: 29 juli – 31 juli

Reservantagning 2: 7 augusti – 9 augusti

Skolorna tar själva över reservantagningen: Tidigast 13 augusti och senast vid skolterminsstart

Mitt i har jämfört hur stor andel av eleverna i Stockholms län som vårterminen 2018 fick högre kursbetyg i matematik än vad de presterat på nationella provet. Enligt Skolverket är detta ett sätt att mäta hur jämlika betygen är, det vill säga om det krävs samma kunskaper för samma betyg på olika skolor.

Den skola i Västerort där störst andel elever fått högre mattebetyg än provresultat är Yrkesplugget i Bromma. Under vårterminen 2018 gick 69 procent av skolans elever ut med ett slutbetyg i matematik som var högre än resultatet på nationella provet. Att jämföra med Södra Latin, där andelen var 6,6 procent.

Skolans uppgifter är enklare

Enligt Yrkespluggets rektor Björn Westholm jobbar skolan hårt med att se till att alla elever blir godkända i matematik eftersom som godkända mattebetyg är krav för att de ska få göra yrkesproven.

– Om eleverna inte skriver godkänt i årskurs ett så lägger vi mycket resurser på att fortsätta jobba i år två och tre för att de ska få godkänt och bli anställningsbara, säger Björn Westholm.

Daniel Sonesson som går programmet personbilsteknik tror att många elever får högre ämnesbetyg än resultaten på nationella proven för att det är enklare att göra skolans uppgifter.

– Det är lättare att ta hem en uppgift än att göra ett prov, säger Daniel Sonesson.

Hans klasskamrater håller med:

– Vissa är inte förberedda på proven eller tar det lika seriöst, säger Sebastian Malmström.

– Vi är ju inriktade till ett visst yrke så betygsättningen kanske inte är lika hård som om du skulle gå natur natur, säger Isak Lunell.

På Spånga gymnasium fick 47 procent, nästan hälften av eleverna, högre kursbetyg än vad resultatet på det nationella provet i matematik motiverade, enligt SCB, Statistiska centralbyråns, siffror.

Ingen elev fick lägre kursbetyg än provbetyg.

”Behöver hitta en förklaring”

Rektor Urban Vikström på Spånga gymnasium är medveten om läget, även om det underlag han har tillgång till inte helt överensstämmer med Mitt i:s, och har diskuterat siffrorna med sina lärare.

Han påpekar att det skiljer sig åt kraftigt mellan de olika programmen.

På naturvetenskapsprogrammet fick nio av tio samma betyg på kursen som på provet. Däremot finns frågetecken kring bedömningen på ekonomiprogrammet , där nästan sju av tio fick högre betyg än vad resultatet på de nationella proven motiverade.

– Det är en för hög siffra, och där behöver vi hitta en förklaring. Det kan vara så att man jobbat med vissa saker hemskt mycket, det är fullt möjligt. Men det där skulle jag behöva fördjupa mig mer i.

Han framhåller samtidigt att det nationella provet görs vid ett tillfälle, och att många elever blir stressade och inte lyckas prestera av den anledningen.

Fakta

Så här mycket höjde skolorna betygen

Andel elever (%) som fått högre kursbetyg än provresultat i matematik respektive engelska.

Bromma

Blackebergs gymnasium 27* och 12,2

Bromma gymnasium 20,6* och 19,9

Yrkesplugget 68,9 procent och 32,4 procent

Västerort

Spånga gymnasium 47 (för få inrapporterade prov i engelska)

Kista

Stockholm Science & Innovation Schoool 27,8 och  9,4

Kungsholmen

Atleticagymnasiet 88 (högst i länet) och 24

Södermalm

Södra Latins gymnasium 7 (lägst i länet) och 13

 

*En väldigt liten andel av elevernas provresultat ligger till grund för siffran.

Framtidsgymnasiet, Kristofferskolan, Praktiska Bromma, Stockholm Byggtekniska och Carlgrenska Waldorfgymansiet har valts bort på grund av för få inrapporterade provresultat.

Källa: SCB/Mitt i

Varför är det skillnad mellan nationella proven och betygen?

Daniel Sonesson, Sebastian Malmström och Isak Lunell , Yrkesplugget Bromma.
- Vissa är inte förberedda på proven eller tar det lika seriöst, säger Sebastian Malmström.
- Vi är ju inriktade till ett visst yrke så betygsättningen kanske inte är lika hård som om du skulle gå natur natur, säger Isak Lunell.