Så mycket höjde Väsby Nya Gymnasium betygen

Rudbeck Sollentuna:Farhad Husseini el- och energiprogrammet 19 år, bor Upplands VäsbyAli Asghari, el- och energiprogrammet, 18 år, bor i Tureberg
Farhad Husseini och Ali Asghari går båda på el- och energiprogrammet på Rudbeck.
Många elever på Stockholms gymnasieskolor får bättre betyg än vad de presterar på de nationella proven.
På Väsby Nya Gymnasium fick var femte elev förra läsåret högre slutbetyg i matematik än provresultatet, visar Mitt i:s granskning.
Fakta

Sista chansen att söka gymnasium

Gymnasieval: 16  januari – 18 februari

Preliminär antagning: klar 11 april

Omval: 17 april – 15 maj

Slutlig antagning: klar 1 juli

Reservantagning 1: 29 juli – 31 juli

Reservantagning 2: 7 augusti – 9 augusti

Skolorna tar själva över reservantagningen: Tidigast 13 augusti och senast vid skolterminsstart

På onsdag är det dags för slutvalet till gymnasiet. Och på många gymnasieskolor skiljer sig betygssättningen markant.

De nationella proven ska bidra till en rättvis betygssättning av elevers kunskaper. Men i praktiken ger många gymnasieskolor i länet glädjebetyg i förhållande till provresultaten.

Mitt i har gått igenom siffror från SCB, framtagna av Svenskt näringsliv, som visar skillnaden mellan betygen och nationella provresultat i matematik och engelska på alla gymnasieskolor i Stockholms län.

Siffrorna visar att många skolor ger en stor procentandel av eleverna högre betyg än resultatet de fått på nationella proven.

I matematik låg snittet för hela Stockholms län på 37 procent, men det skiljer sig kraftigt mellan de olika gymnasieskolorna. En skola på Kungsholmen höjde matematikbetygen för 87 procent av eleverna 2018, medan en skola på Södermalm bara höjde 7 procent av matematikbetygen.

Väsby inget undantag

På Väsby Nya Gymnasium höjdes 21 procent av matematikbetygen. I engelska var siffran  5 procent.

Homar Kadir, rektor på VNG, menar att skolan följer skolverkets direktiv om att de nationella proven ska vara en betydande del av betygssättningen, men inte helt avgörande.

– Som lärare måste man samla på sig underlag för att sätta betyg. Det handlar om uppsatser, delaktighet i undervisningen, läxförhör och så vidare. Det ska inte vara så att det bara är ett prov som är avgörande, utan bedömningen måste vara en helhetsbild, säger han.

Väsby Nya Gymnasiums siffror hamnar bra bit under länssnittet. Homar Kadir ser inga problem i att var femte matematikbetyg höjts – och några glädjebetyg handlar det inte om, menar han.

– Nej, jag litar på våra engagerade och väldigt professionella lärare. Det är alltid bra att diskutera sådant här, men jag är helt övertygad om att de följer de styrdokument som vi fått från staten och att de samlar på sig underlag för att sätta betyg.

”Nationella proven är svårare”

Väsbybon Farhad Husseini går på el- och energiprogrammet på Rudbeck i Sollentuna.

– Nationella provet är svårare än vanliga prov. Vid vanliga prov vet man innan vad de kommer handla om och kan plugga, inte vid nationella, säger Farhad.

Han och klasskamraten Ali Asghari tycker båda att läraren borde lägga mer vikt vid elevens insatser resten av året.

– Lärarna vet vad vi gör på lektioner. Nationella proven är väldigt svåra om man är stressade, säger Ali.

Stora skillnader i betygssättning

En utredning från skolverket visar också på att friskolorna har en högre betygsättning än de kommunala skolorna.

Sedan 1 juli 2018 säger riktlinjerna att de nationella proven har större betydelse för lärarens bedömning än andra prov och uppgifter eleven får i skolan. Just matematik är ett bra ämne att jämföra då resultaten är lätta att mäta.

– Det är en kursändring som vi självklart följer, säger Homar Kadir.

Friskolan Väsby yrkesgymnasium har rensats bort i Mitt i:s granskning på grund av ett för litet underlag.

Fakta

Så mycket höjdes betygen i grannkommunen Sollentuna

Andel elever som får högre betyg än resultatet på nationella provet i matematik respektive engelska.

Rudbeck: 25 och 23.

NTI-gymnasiet i Sollentuna: 44 och 22.

(I de andra fristående gymnasieskolorna i Sollentuna var antalet registrerade nationella prov, och därmed det statistiska underlaget, för litet.)