Så mycket har polisen använt elpistolerna

Polisens nya elpistol som använts på prov sedan årsskiftet.
Polisens nya elpistol som använts på prov sedan årsskiftet.
Stockholmspolisen har använt de nya elchockspistolerna 30 gånger under årets elva första veckor. Det visar rapportstatistik som Mitt i gått igenom.

Tillsammans med Stockholmspolisens insatskyrka har de två lokalpolisområdena Södermalm och Västerort ingått i ett pilotprojekt med elchockvapnen.

Och projektet har börjat bra enligt polisen själva.

– Överlag har det fungerat bra och vi ser indikationer på en minskad våldsnivå, säger Pär Wärdig, projektledare hos polisen.

Enligt honom är känslan positiv även hos de poliser som burit elvapnen.

Men en synpunkt som tagits upp är att vapnet medfört ännu en sak att bära med sig och en motgång under den kalla vintern har varit mängden av kläder som folk har på sig. Något som lett till att elpistolen inte givit den väntade effekten i vissa situationer.

Vapnet har fyra användningsmetoder. Två av dem varnar genom laser eller elektriska sprak och ljud. I de anda två överförs ström genom att trycka pistolen mot en person samtidigt som varningsfunktionen är påslagen. Det går även att skjuta ut två eller fyra pilar som för över ström genom trådar fästa i vapnet.

Den sistnämnda är mest förekommande i statistiken och hälften av användningarna består av de så kallade avfyrningarna. I nio fall har varningsfunktionerna använts.


Så har elpistolerna använts

Alla användningar i Stockholm uppdelat på funktion (läs mer i faktaruta nedan).

Källa: Polisen.


Lokalpolisen på Södermalm står för den största delen av användandet med 21 gånger.

Tre har fått föras till sjukhus

Av statistiken framgår också att åtta gärningsmän skadats lindrigt och att tre fått föras till sjukhus efter gripanden där elvapnen varit inblandade. Men inget av sjukhusbesöken ska bero på själva vapnet utan i alla tre fall har det handlat om psykisk sjukdom, enligt polisen själva.

– Någon enstaka har blivit lindrigt skadad i samband med gripandet, men nästan alla beror på de små stickhål som pilarna från elvapnet lämnar efter sig. Dessa räknas inte som skada och kommer tas bort i den slutgiltiga statistiken, säger Pär Wärdig.

Det här bekräftar till viss del polisens förhoppningar att minska antalet skador på både polis och gärningsmän. Men än är det för tidigt att dra några slutsatser.

– Ja, än så länge har vi för lite material. Men vi kan konstatera att vi har flera situationer där tjänstepistolen normalt sett kanske skulle ha använts, där elchockvapnet i stället tagit platsen. Något som slutat lyckligt för alla parter.

Användningar av elpistolen

Antalet gånger som elpistolen använts per område.

Källa: Polisen.

Fakta

Elpistolens funktioner

Avfyrning: Två eller fyra pilar skjuts iväg mot en person och överför ström till personen, via trådar som är förbundna i vapnet.

Drivstöt: Vapnets framsida trycks mot en person och samtidigt slås vapnets varningsfunktionsknapp på. Ström överförs, utan att avfyra och skjuta iväg några pilar.

Laser (betvingande): Varnar genom att belysa en person med laserpunkterna, alltså sikta på en person och hota om att använda vapnet. Ingen ström överförs till personen

ARC (betvingande): Varnar genom att aktivera vapnets varningsfunktion, kallat ARC. Hot om att använda vapnet. Ingen ström överförs till personen

Källa: polisen.se