Så mycket väntas Värmdö växa på tio år

Det byggs så att det knakar i Värmdö för att klara av det ökade antalet invånare.
Det byggs så att det knakar i Värmdö för att klara av det ökade antalet invånare.
Värmdö kommun beräknas ha ökat sin befolkning med över 20 procent år 2026. Det gör kommunen till en av de snabbast växande i hela länet.

Idag bor nära 2 270 000 personer i Stockholms län. De kommande tio åren beräknas siffran öka med 33 400 personer per år, vilket ger en befolkning på 2,6 miljoner år 2026.

Bland kommunerna med störst procentuell befolkningsökning hittas Värmdö, som tillsammans med Vallentuna och Upplands Bro väntas få 20 procent fler invånare än idag. Det visar en ny rapport från Stockholms läns landsting.

Dyra bostäder kan tvinga folk från stan

De flesta nya stockholmare, 91 personer per dag i snitt, är dock inte inflyttade från andra län i landet, utan är personer födda här eller personer som har flyttat hit från andra länder. 

För att klara ökningen finns planer på att bygga drygt 340 000 lägenheter i länet fram till år 2030. För få, menar regionplaneringsrådet Gustav Hemming (C).

Gustav Hemming (C).

– Det är viktigt att vi kan ha ett uthålligt byggande som invånarna har råd att efterfråga. Kommunerna gör ett hästjobb, men det krävs också en nationell bostadspolitik som säkrar det uthålliga byggandet, säger han.

Enligt Gustav Hemming är också satsningar på kollektivtrafik nödvändig för att befolkningsökningen inte ska bli ett problem.

– Med mer kollektivtrafik och cykel och en tätare, högre och grönare bebyggelse så gör vi Stockholm till en mer klimatsmart och attraktiv region, säger han.