Så mycket har vraken kostat Stockholm

Ett bråkvak i Vinterviken i december 2016.
Ett bråkvak i Vinterviken i december 2016.
Stockholms stad har de senaste åren lagt flera miljoner på att bärga bort båtvrak längst med stadens kajer och bryggor.
Men två nya lagändringar ska hjälpa kommunen att spara miljoner.

Mellan 2015 och 2017 har Stockholms stad lagt närmare 4,3 miljoner kronor på att bärga bort totalt 35 båtvrak och olovliga fartygsbosättningar i stadens vatten.

Men två lagändringar ska minska den summan rejält.

– Vi hoppas på stora skillnader, säger Fabian Kjessler, enhetschef för markförvaltningen på exploateringskontoret i Stockholms stad.

Ny lag för vrak

Den senare av ändringarna trädde i kraft den 3 februari och handlar om vem ansvaret ligger hos när det kommer till bortforsling av båtvrak.

Tidigare har markägaren, i det här fallet Stockholms stad, tvingats stå för kostnaden eftersom det varit svårt att få ägaren att betala.


Bortforslade båtar av kommunen

Båtar som Stockholms stad forslat bort och fått betala för åren 2015, 2016 och 2017. Totalt 35 stycken.

Källa: Stockholms stad


Men med de nya reglerna läggs större ansvar för bärgning på ägaren.

Båtägare ska även tvingas teckna en ansvarsförsäkring och tanken är att Sjöfartsverken ska kunna genomföra bärgningen på ägarens bekostnad.

Årstaviken – ett av målen

Årstaviken kan bli ett av de första exemplen där Stockholms stad tillämpar den nya lagen.

Här ligger flera båtar vid Södersjukhusets gamla oljepir, även kallat ”pirathamnen”, och här brann nyligen ett fartyg – två dagar före ändringen trädde i kraft.

Men för att få bort resterande båtar kvarstår ett annat hinder.

Stockholms stad diskuterar med landstingets fastighetsbolag Locum om vem som egentligen äger oljepiren.

– I fallet Årstaviken är det här knäckfrågan. Så fort det har löst sig ska vi se på vilket sätt vi kan agera på, säger Fabian Kjessler.

Från 100 000 till 300 kronor

Den andra lagändringen trädde i kraft 1 juli i fjol. Det nya med den lagen är att markägaren kan vända sig till Kronofogden om polislagen inte är tillämplig.

De nya reglerna användes senast i januari när sju båtar forslades bort i Bällstaån. Till skillnad från tidigare storsummor kostade bärgningen endast 300 kronor för staden, vilket är ansökningsavgiften till Kronofogden.

– Ytterligare kostnader kan tillkomma men vi ser en bra potential att spara in pengar. Däremot finns det fortfarande fall där det är svårt och vi inte riktigt vet i vilken utsträckning vi kommer använda oss av de nya lagarna, säger Fabian Kjessler.

De fall han refererar till är när det inte går att hitta någon ägare till båten eller vraket.

Äganderätten sträcker sig långt och staden riskerar alltid så kallat egenmäktigt förfarande om de forslar bort en båt där oklarhet råder om den är övergiven eller ej.

– I de fallen landar kostnaden hos oss, säger Fabian Kjessler.


Så mycket har det kostat

Bortforslade båtar och kostnad för staden per år.

Källa: Stockholms stad