Myndighet: ”Kan röra sig om miljöbrott”

Legionellautbrott i Kista
"Det här kan röra sig om ett miljöbrott" - säger Monika Gerdhem, miljöjurist.
Smitta spreds från kyltorn och fyra personer avled.
– Det här kan röra sig om ett miljöbrott, säger Monika Gerdhem, miljöjurist och avdelningschef på stadens miljöförvaltning.

Åtta personer smittades, varav fyra avled, när legionella spreds i luften från ett kyltorn på en fastighet i Kista i somras.

Men vem som bär ansvaret är inte helt enkelt att reda ut.

Fastigheten ägs av investmentbolaget Starwood Capital, med bas i Amerika. De har inte någon förvaltnings- eller driftorganisation i Sverige och därför köper de, de tjänsterna av andra företag.

Newsec, som ansvarar för förvaltningen, har tidigare berättat för Mitt i att de inte vetat om att människor avlidit som följd av smittan som spreds från fastighetens kyltorn.

De har också sagt att de anser att de följt de rekommendationer som finns och att förtaget Hestia som ansvarar för driften uppfyller kunskapskraven.

Ingen kontroll under sex månader

I en rapport från utredningen om smittkällan, som miljöförvaltningen i Stockholms stad har gjort, står det att varken egenkontroller eller provtagning utfördes på kyltornet mellan mars och oktober förra året.

Det är miljöförvaltningen som utövar tillsyn enligt miljöbalken i staden. Men eftersom det inte är anmälningsplikt för kyltorn så är det svårt att bedriva tillsyn rörande driften av dessa.

– Om vi inte vet om att de finns så kan vi heller inte arbeta förebyggande. Därför är det viktigt att få till stånd anmälningsplikt, säger Monika Gerdhem, miljöjurist och avdelningschef på miljöförvaltningen i Stockholm.

I det här fallet har dock miljöförvaltningen agerat i efterhand, när kyltornet spårats upp, och ställt krav på sanering.

Vissa typer av verksamheter omfattas av särskilda föreskrifter, till exempel att kontroller ska utföras regelbundet, och om föreskrifterna inte följs får man en så kallad miljösanktionsavgift. Någon sådan föreskrift finns inte för kyltorn. 

– Däremot kan det som har inträffat vara ett miljöbrott enligt miljöbalken eftersom de har orsakat utsläpp av ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa.

Miljöbrott kan ge böter eller fängelse upp till två år.

Men först måste man reda ut vem som är ansvarig.

Det är alltid verksamhetsutövaren som ska visa att de vidtagit försiktighetsåtgärder och uppfyller kunskapskraven.

– Det första man måste göra är att fastställa vem som är verksamhetsutövare. Det kan vara ganska komplext att utreda vem som bär ansvaret. Normalt är det fastighetsägaren, men det kan även vara den som hyr en lokal i fastigheten och vars verksamhet gett upphov till störningen, säger Monika Gerdhem.

Fakta

Detta har hänt

 1. I somras smittades åtta personer av legionella. Fyra av dem dog.
 2. De smittade var utspridda geografiskt – i Kista, Tensta, Rinkeby och Sollentuna. Därför dröjde det innan myndigheterna förstod att de var smittade av samma källa.
  Först efter sjätte fallet informerades vården om det pågående legionellautbrottet. Efter det smittades ytterligare två personer – båda överlevde.
 3. Samtidigt sökte man med ljus och lykta efter smittkällan. De smittade hade inte rört sig på samma platser. Man började förstå att smittan var luftburen.
 4. Ändå valde myndigheterna att inte varna allmänheten – för att inte ”skrämma upp en hel stadsdel”.
 5. Den 9 oktober hittades smittkällan – ett kyltorn på ett tak i Kista. Kyltorn används för att kyla till exempel industrier och köpcentran. En del av kylvattnet förångas och sprids för vinden.
 6. Kyltornet i Kista stängdes av och sanerades – men det finns hundratals andra kyltorn i Stockholm. Under sökandet hittades ytterligare ett kyltorn med legionella. ”Sannolikt finns det fler” säger Charlotte Larsson, miljöinspektör.
 7. Nu ska alla stadens kyltorn kartläggas så att smittspårningen går snabbare nästa gång.
 8. Detta är det dödligaste legionellautbrottet i svensk historia. Men allmänheten fick aldrig veta vad som hade hänt. Inte förrän Mitt i:s reporter Johanna Edström grävde bland kommunala handlingarna.
 9. Först vägrade ansvariga svara på hur det hade gått för de smittade. Sen gjorde de helt om och berättade som det var.
 10. ”Flera har dött, det kunde kanske jag också ha gjort. Varför berättade ingen att smittan spreds?” undrar Hans som smittades. Det berättar han i en intervju med Mitt i.
 11. En veckan efter Mitt i:s granskning lyftes frågan om anmälningsplikt för kyltorn till regeringen.