Myndighet synar skolköp

BOTKYRKA Konkurrensverket vill syna om Botkyrka kommun brutit mot lagen när utbildningsförvaltningen köpt in tjänster av en konsult för 3,2 miljoner kronor åren 2011-2014. Enligt fakturorna har konsulten bland annat gett handledning och stöd till förvaltningschef, rektorer och ledningsgrupper i skolan.

Revisorerna påtalade tidigare i år att köpen 2014 överskred gränsen för direktupphandling (506 000 kronor), då kommunen normalt sett ska låta fler företag konkurrera om jobbet. De fick till svar att undantaget berodde på att konsulten har ”unik kompetens”. Nu har Konkurrensverket fått veta att konsulten anlitats i flera år till summor som kraftigt överskridit gränsen för direktupphandling.

Verket kräver nu förklaring på varför köpen inte lagts ut för konkurrens.

Före den 1 juli 2014 var gränsen för direktupphandling 271 000 kronor. En kommun kan enligt lag låta bli att konkurrensutsätta ett köp om det finns ”synnerliga skäl”.