ANNONS

EU-myndighet kan öka trycket på skolorna

600 engelskspråkiga elever kan flytta till Hagastaden.
600 engelskspråkiga elever kan flytta till Hagastaden.
Om EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, flyttar till Hagastaden kommer stadsdelen att få ett tillskott på nästan 600 elever.
Nu tittar utbildningsförvaltningen på en plan för var de nya, engelskspråkiga, eleverna ska få plats.
ANNONS

EU:s läkemedelsmyndighet EMA lämnar sitt huvudkontor i London i samband med Storbritannien utträde ur EU. Ett av alternativen är att anlägga kontoret i Hagastaden.

600 barn kan flytta in

Beslutet tas i oktober och flytten sker först om två år, men försöken att locka myndigheten till Stockholm har pågått under en längre tid. Folkhälsoministern Gabriel Wikström har uttryckt sig positivt till förslaget och nyligen presenterade länsstyrelsen ett förslag om att flytta myndigheten till just Hagastaden.

Om så blir fallet beräknas 730 av myndighetens anställda att bosätta sig i den nya stadsdelen. Det innebär ett tillskott på knappt 600 barn i åldrarna 0-18 år – vilket kan leda till ett rejält ökat tryck på Vasastans skolor och förskolor.

”Goda förutsättningar”

Tillskottet av familjer beräknas generera 25 nya elever per årskurs i grundskolan och gymnasiet. Det innebär att stadsdelen kan behöva utöka med en helt ny engelskspråkig skola för att möta behovet.

Enligt utbildningsförvaltningen i Stockholms stad finns det ”goda förutsättningar” för att ta emot de nya eleverna. Ett sätt att möte det nya behovet är att utöka den engelska profilen på Johannes skola och Rödabergsskolan, skriver förvaltningen i en skrivelse.

Redan nu pågår en hel del projekt för att möta efterfrågan på grundskoleplatser i Vasastan. Vasa Real byggs ut, Rödabergsskolan ger plats åt 400 fler elever och en helt ny skola ska byggas i Hagastaden. Åtgärderna ger mer än 2000 nya elevplatser.

Hur frågan om engelskspråkiga förskolor ska lösas är fortfarande oklart.

ANNONS
Fakta

Vill ha nya lokaler 2019

EU:s läkemedelsmyndighet EMA (European Medicines Agency) har det övergripande ansvaret att skydda och främja folkhälsan och djurhälsan inom EU genom att utvärdera läkemedel för humant och veterinärt bruk, samt utöva tillsyn över deras användning.

Huvudkontoret ligger i London, men kontoret behöver flyttas i samband med Storbritanniens utträde ur EU.

Beslut om flytt väntas i oktober 2017 och verksamhetsstart i nya lokaler planeras till 2019.

Källa: Stockholms stad