Myndigheter har svårt att bryta anonymiteten

Trygghetssamordnaren Björn Svensson tillsammans med Sven Karlsson, grannstödsvolontär.
Trygghetssamordnaren Björn Svensson tillsammans med Sven Karlsson, grannstödsvolontär.
En bidragande faktor till att kommunen och polisen har haft svårt att komma tillrätta med ungdomskriminaliteten i Bro är att personerna som begår brotten har kunnat hålla sig anonyma.

De unga som begår brott är ofta maskerade och del av en större grupp som gör dem svåra att identifiera. Samtidigt har kommunens och polisens närvaro varit låg de senaste åren vilket gör att man har svårt att skapa en tydlig bild av vilka ungdomar som ingår i de kriminella grupperingarna.

Nu läggs ett stort hopp till samarbetet med frivilligorganisationen Fryshuset som kan hjälpa till att hitta de ungdomar som behöver hjälp av exempelvis socialtjänsten.

– Vi måste prata med ungdomar och inte om dem. Det är en del av det som Fryshuset gör – de jobbar med att inge hopp och förtroende och visar att man måste ta ett ansvar, säger Björn Svensson som är trygghetssamordnare på Upplands-Bro kommun.

Bråken på simhallen under sportlovet då man fick namn på 17 ungdomar har också gjort att man kommit ett steg framåt med att förstå vilka som finns i riskzonen för kriminalitet.

Fakta

Trygghetsskapande åtgärder i Upplands-Bro

Polisen och Upplands-Bro kommun genomför åtta synlighetsinsatser under året tillsammans med volontärer

De går också trygghetsvandringar för att inventera otrygga platser

Kommunen rekryterar trygghetsvärdar som ska stötta nattvandrare och med bil finnas tillgängliga i hela kommunen

Fler nattvandrare till Vuxna på gång rekryteras i Bro, Brunna och Kungsängen

Sedan 2010 finns Grannstödsbilen – en frivilligorganisation som förebygger inbrott

Upplands-Bro kommun har slutit ett avtal med Fryshuset för att jobba med unga i riskzonen

En trygghetssamordnare har anställts av kommunen

Källa: Upplands-Bro kommun