Myndigheter välkomna till Skärholmen

Skärholmen Nu uppmanar stadsdelsnämnden myndigheter, förvaltningar och kommunala bolag att flytta till Skärholmen. Det är redan klart att Stockholmshem ska flytta sin organisation till stadsdelen och fler initiativ välkomnas.

Tidigare i vår föreslog Folkpartiet i Skärholmen att stadsdelsnämnden offentligt skulle gå ut och välkomna Diskrimineringsombudsmannen till Skärholmen. Det förslaget sa de rödgröna nej till.

Den här gången var det de rödgröna som gemensamt lade fram förslaget ”Välkomna till Skärholmen”, som klubbades igenom på förra stadsdelsnämndsmötet.