Myndighetspost lämnades i trapphuset

På den här bänken hitta Jim Persson den kvarlämnade posthögen.
På den här bänken hitta Jim Persson den kvarlämnade posthögen.
Jim Persson hittade en hel hopbuntad brevhög i sitt trapphus på Pyrolavägen. Bunten innehöll bland annat post från Försäkringskassan och Transportstyrelsen. Men Postnord menar att de inte gjort något fel.

Det var i måndags som Jim Persson upptäckte en brevhög, hopbuntad med ett band, på en bänk i entrén till trapphuset.

– Först trodde jag att den mest innehöll tidningar. Men när jag gick igenom bunten upptäckte jag att det var flera brev, och ännu flera brev. Bland annat ett till mig.

Högen visade sig innehålla post från bland annat Försäkringskassan och Transportstyrelsen. Det fanns också flera brev från det bredbandsbolag som huset nyligen bytt till.

– Det är ju brev som kan innehålla känsliga uppgifter. Ta bara det från Transportstyrelsen. Är det ett reg-bevis kan man ju bara skriva sitt namn på det och skicka tillbaka. Så kan man plocka bilen och hävda att man köpt den kontant.

För att bedriva postverksamhet krävs tillstånd från Post- och Telestyrelsen. I tillståndsvillkoren står bland annat att man måste uppfylla postlagens krav på att skydda avsändarens och mottagarens integritet.

När Mitt i första gången kommer i kontakt med Håkan Winqvist, produktionsområdeschef för Postnord i Stockholm city, där Lidingö ingår, säger han att det är helt oacceptabelt om en kund hittar post i trapphuset.

– Brevbäraren får inte sätta upp brev på anslagstavlan eller ens lägga ifrån sig posten. Posten ska bara ligga bilen eller, cykeln, eller i postväskan när den inte delas ut.

En stund senare blir Mitt i uppringd av Håkan Winqvist igen. Han säger att Postnord varit i kontakt med brevbäraren som sagt att han lade ifrån sig post på ett av våningsplanen och sedan plockade av högen till ett våningsplan i taget. När han kom till den sista bunten såg han att någon tagit isär den. Han delade dock ut breven, enligt Håkan Winqvist, som anser att brevbäraren inte gjort något fel.

Mitt i ringer åter upp Postnord och kommer då i kontakt med pressavdelningen.

Postnord ska ju skydda avsändarens och mottagarens integritet. Är det då tillåtet att lämna ifrån sig post i trapphuset?

– Det stämmer att brevbärare inte ska lämna post och gå därifrån. Men i det här fallet skulle jag gissa att brevbäraren har lagt ifrån sig bunten tillfälligt medan denne var kvar i byggnaden. För att spara på sin kropp är det okej att göra så för att inte bli helt utsliten, säger Malin Nordén, presschef på Postnord.

Fakta

Integriteten ska skyddas

Post- och Telestyrelsen utfärdar tillstånd för att bedriva postverksamhet i Sverige. I tillståndsvillkoren står bland annat att man måste uppfylla postlagens krav på att skydda avsändarens och mottagarens integritet.

Adresserade försändelser ska hanteras så att de inte skadas genom yttre påverkan under hanteringen.

Försändelserna ska hanteras med iakttagande av vedertagna utdelningsrutiner så att de inte i onödan exponeras för obehöriga eller lämnas obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende.

Källa: Post- och telestyrelsen