ANNONS

Barn får flytta när förskolor i Botkyrka stänger

Myrstacken, Tullinge.
Myrstacken i Tullinge är en av förskolorna som stänger enligt förslaget till nämnden.
Många förskolebarn i Botkyrka ser ut att få byta förskola i höst.
Barn och föräldrar i både Tullinge, Fittja, Hallunda och Norborg berörs.
Enligt ett förslag som politikerna ska fatta beslut om ikväll upphör verksamheten på flera förskolor tillfälligt eller permanent.
ANNONS

Enligt förslaget som utbildningsnämnden ska fatta beslut beror förändringarna på antingen renoveringar, att nya förskolor byggs eller att det finns överskott av förskoleplatser i en kommundel.

Tullinge

Förskolan Myrstacken upphör i sommar enligt förslaget eftersom det kommer att finnas ett överskott av förskoleplatser i Tullinge i höst. Barnen kommer i höst istället att få flytta till andra förskolor i Tullinge Norra eller centrala förskoleenheter.

Prognosen: Enligt underlaget till nämnden finns det i höst ändå 46 lediga förskoleplatser i Tullinge Norra och Centrala även om 59 barn från Myrstacken flyttar ut.

Fittja

Förskolan Lysmasken upphör i sommar enligt förslaget eftersom det i höst kommer att finnas gott om förskoleplatser i kommundelen. Barnen kommer enligt förslaget att kunna flytta till förskolorna Myran och Humlan i Fittja.

Prognosen: När barnen från förskolan Lysmasken flyttat kommer det ändå att finnas 81 lediga förskoleplatser i Fittja enligt prognosen.

Hallunda/Norsborg

Förskolorna Anemonen och Blåsippan flyttar till förskolan Vitsippan på Timotejvägen enligt förslaget. Blåsippan håller i dag till i Karsby International School. Anemonen i sin tur kommer att rivas för att sedan byggas upp igen. I dag är redan förskolan Vallmon evakuerad till Vitsippan, men kommer att få flytta tillbaka till nya Vallmon vid halvårsskiftet.

Prognosen: När en ny fristående förskola står klar 1 april med plats för 50 barn i Hallunda/Norsborg kommer behovet för kommundelen att vara täckt.

ANNONS

Alby

Förskolan Staren flyttar in i nya lokaler och blir förskolan Måsen. Måsens barn har sedan 2017 varit under samma tak som förskolan Tranans barn.

Prognosen:  Förskolan Tranan har idag 240 platser. När nya Måsen, Staren och Svalan är klara kommer dessa förskolor ha 180 platser vardera.

Artikeln uppdateras

ANNONS