Mysteriet i Järvastaden – vem har satt upp skyltarna?

En av skyltarna.
En av skyltarna.
Fortkörare i barnfamiljsområdet Järvastaden oroar.

Nu tycks någon ha tagit lagen i egna händer och satt upp 10-skyltar i området, trots att det inte är tillåtet.

Oroliga föräldrar har slagit larm om fortkörare på vägarna i Järvastaden. Stadsdelen har hög andel barnfamiljer, flera förskolor och skolor finns i området. Det i kombination med att vissa vägar är både raka och breda utgör en säkerhetsrisk för barnen, enligt boende.

Medborgarförslag har skickats in till Sundbyberg som har ansvar för Brotorp, en del av Järvastaden. Det föreslås att hastighetsgränsen sänks från 30 till 10 kilometer i timmen.

Men stadsmiljö- och tekniska nämnden säger nej. Man hänvisar till att det saknas lagstiftning som stöder att man sätter upp 10-skyltar.

Ändå är det just det som gjorts på minst två ställen i Järvastaden.

Vem som satt upp de mystiska 10-skyltarna är dock oklart. Mitt i har varit i kontakt med Solna stad, bolaget Järvastaden AB och Skanska som verkar i området. Samtliga tre svarar att de inte satt upp skyltarna.

När Mitt i visar bilder för Transportstyrelsen blir svaret att skyltarna inte är tillåtna. Det lägsta värdet för hastighetsskyltar är 30 kilometer i timmen. Vid behov kan blå vägmärken som anger rekommenderad hastighet användas, uppger Transportstyrelsen.

Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö– och tekniska nämnden, känner till problemet med fartdårar i området.

– Vi måste jobba med att få ned hastigheterna. Det kan man göra på olika sätt, till exempel med farthinder. Vi satsar nu tre miljoner i årets budget för sådana åtgärder i Brotorp och Ursvik. Milstensvägen är först ut, säger han.

Men andre vice i nämnden, Peter Schilling (S) tycker att frågan hanteras slapphänt.

– Det här har varit ett problem i två-tre år. Om några själva satt upp skyltar visar det hur viktig frågan, det är ett underkännande av politiken, säger han.

I ett mejl till Mitt i hälsar Solna stad att 10-skyltarna ska plockas ned, med motiveringen: ”det är inte tillåtet att ta egna initiativ och på eget bevåg styra trafiken”.