12

procent av eleverna i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet har upplevt mobbning eller kränkningar i skolan, enligt Danderyds kommuns livsstilsstudie för 2012.