Nacka är bäst på återvinning

Nacka Nacka utsågs till årets återvinningskommun i förra veckan. Kommunen fick priset eftersom man drivit på att ta fram ett avtal för samverkan mellan kommunerna och Förpacknings- och tidnings­insamlingen och eftersom man arbetar bra med åter­vinningsstationer.

Kriterierna för att vinna priset handlade om att kommunen arbetar för ett gott samarbete med de berörda parterna och inser vikten av att invånarna jobbar med ökad källsortering.