ANNONS

Nacka är bäst i länet på cykel

Pristagare från vänster: Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande natur- och trafiknämnden, Kristoffer Rogers, trafikplanerare, Emil Hagman, trafikplanerare, och Marianne Areskog, projektledare hållbart resande.
Pristagare från vänster: Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande natur- och trafiknämnden, Kristoffer Rogers, trafikplanerare, Emil Hagman, trafikplanerare, och Marianne Areskog, projektledare hållbart resande.
Nacka kommun är ett föredöme när det gäller cykelfrämjande insatser.
Det anser landstinget som prisade kommunen på torsdagen.
– Det är en viktig sporre till andra kommuner, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd.
ANNONS

Det var första gången som priset delas ut. Tanken med priset är att lyfta fram goda exempel i Stockholmsregionen när det gäller insatser på cykel. Kommuner, organisationer eller myndigheter kan vinna priset.

Och det första priset gick alltså till Nacka kommun, som anses ligga före de andra kommunerna i länet när det gäller cykelsatsningar.

– Det känns fantastiskt. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden.

Varför får ni det här priset tror du?

– Dels för att vi satsar vi på det, men det är också bredden. Vi tänker på parkering, driften, pumpar, ja hela konceptet.

Vad betyder det att få priset?

– Det har ett signalvärde. Dels till våra medborgare, för det  kostar att satsa på cykel, men också till andra kommuner där vi kan visa vad vi gör, säger Gunilla Grudevall-Steen (L).

I samband med prisutdelningen presenterades cykelbokslutet för 2015. Den visar att länets utbyggnad av de regionala cykelstråken går långsamt, alldeles för långsamt. Takten måste dubbleras om målen ska nås till 2030.

Läs också: Cykelnätet byggs ut för långsamt

ANNONS

Gustav Hemming (C), miljö- och regionplanelandstingsråd, som delade ut priset hyllar Nacka kommun även i denna del.

– Om alla kommuner gjorde som Nacka skulle vi klara de regionala målen, och till och med fem, sex år tidigare än 2030, säger Gustav Hemming (C).

Gunilla Rudevall-Steen (L) tog emot priset tillsammans med tjänstemännen Kristoffer Rogers, Emil Hagman och Marianne Areskog från trafikenheten.