Nacka behåller kritiserad webbtjänst

Nacka stadshus
Kommunen behåller socialtjänstens webbtjänst Pulsen combine, trots flera brister och fördyringar.
Brister i dokumentation, rutiner och styrning. Oklara ägarförhållanden.

Trots revisorskritik behåller Nackapolitikerna socialtjänstens webbtjänst Pulsen combine.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari beslutade Nackapolitikerna att inte avbryta projektet Pulsen combine, den webbtjänst socialtjänsten i Nacka använder och som kritiserats av socialtjänstens personal bland annat i Mitt i.

Kritiken har bland annat handlat om att webbtjänsten, ett dokumenterar alla utredningar inom Nacka kommuns socialförvaltning, inte fungerar som tänkt och att den blivit dyrare än beräknat.

Tanken var att underlätta att utredningar görs på ett rättssäkert sätt. Verkligheten har enligt en lex Sarah-rapport blivit en annan.

Enligt rapporten har utredningar försvunnit, anteckningar dubblerats och datum felregistrerats.

Tre av allianspartierna, M, L och C, lät vid kommunstyrelsens sammanträde förra veckan anteckna att Pulsen combine-projektet har kantats av problem och högre kostnader än beräknat men att social- och äldrenämnden nu har fått tydligare riktlinjer att följa upp projektet.

En ny projektledning har också tillsatts.

Att avbryta projektet är enligt M, L, och C, inte aktuellt, alternativet vore att börja om från början, ”vilket inte är vare sig gratis eller okomplicerat” skriver de tre partierna.

Det fjärde allianspartiet, KD, är fortsatt oroat över projektet. KD har tidigare begärt att social- och äldrenämnden ska ta reda på alternativ till webbtjänsten, och om det går att ställa företaget bakom webbtjänsten till svars för rättsosäkerhet.

S och V är också de kritiska och menar att partierna har en mängd frågor som måste komma upp till behandling vid Nackapolitikernas årliga möte med kommunens revisorer.