Nacka-biblioteken säger nej till Nya Tider

Tidningen Nya Tider är inte tillåten på någon av Nackas bibliotek. (Arkivbild)
Tidningen Nya Tider är inte tillåten på någon av Nackas bibliotek. (Arkivbild)
Tidningen Nya Tider är inte tillåten på någon av Nackas bibliotek.
Orsak: Tidningen följer inte kommunens värdegrund.
En expert anser att en kommun som förbjuder en tidning på det här sättet gör det svårt för sig. Kommunen måste kunna motivera ordentligt varför en viss tidning eller bok inte köps in.

Nya Tider, av Stiftelsen Expo klassad som högerextrem, tillåts inte på något av de sex biblioteken i Nacka.

Motiveringen är att tidningen inte uppfyller kommunens kriterier som säger att den litteratur och de tidningar och tidskrifter som köps in ska följa kommunens värdegrund och verka för det demokratiska samhällets utveckling.

– I det här fallet är bedömningen att tidningen Nya Tider inte uppfyller dessa kriterier, säger Katarina Friskman, pressansvarig i Nacka kommun.

Biblioteken bestämmer

Det är biblioteken själva som bestämmer vilka tidningar som tas in. Biblioteken kan inte ta in alla tidningar utan gör ett ”representativt urval”, säger Katarina Friskman:

– De allra flesta väljs alltså bort, säger Katarina Friskman, och tillägger att anledningarna till att tidningar väljs bort ”förstås varierar”.

Biblioteken i Nacka tar enligt Katarina Friskman av samma anledning inte heller in pornografiska eller vänsterextrema tidningar eller tidskrifter.

Frågan om inköp av Nya Tider till biblioteken i Nacka har aktualiserats av att en invånare i kommunen har fått som svar av ett av biblioteken att tidningen är ”kontroversiell” och att biblioteket valt att inte lägga fram tidningen. Invånaren säger sig själv ha haft kontakt med Nya Tider som ska ha lovat samtliga sex bibliotek i Nacka gratis prenumeration. 

”Måste vara konkret”

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, säger att bibliotek ska köpa in böcker och litteratur på ”objektiva grunder. Samtidigt går det inte att köpa in allting, påpekar Olle Lundin:

– Om man hänvisar till kommunens värdegrund får man vara konkret, till exempel att man inte heller köper in vänsterextrema tidningar. Man måste som kommuninvånare förstå varför den här tidskriften inte passar in, säger Olle Lundin.

– Å ena sidan handlar det om ett objektivt beslut, å andra ska man vara väldigt försiktig att man inte agerar åsiktspolis.

Svår gränsdragning

När det gäller kommunens besked att den av samma skäl inte köper in pornografiska tidningar, ser Olle Lundin problem: Var går den estetiska gränsen för vad som är konst och vad som är ren pornografi?

– Det är inte lätt att dra gränsen. Man gör det svårt för sig att sätta gränser, det är inte lätt att ta den diskussionen, säger Olle Lundin.

Hans Peters (C), är ordförande i kulturnämnden i Nacka. Hans Peters säger att det är upp till varje bibliotekschef att göra sin egen bedömning om vilka inköp som ska göras. Här kan bibliotekschefen bland annat ta hjälp av kulturnämndens medieplan.

– Biblioteken har avtal med kommunen som säger att de ska följa kommunens bibloteksstrategi  och att hålla sin budget. Sen är biblioteken väldigt självständiga att fatta egna beslut, säger Hans Peters.

Ska biblioteken vara tydligare med sina motiveringar?

– Det enda jag kan säga är att ansvaret ligger på bibliotekschefen. Jag har ingen egen uppfattning vad dom ska köpa in eller inte, säger Hans Peters.

Ett beslut att inte köpa in en viss bok eller tidning eller tidskrift går att överklaga, säger Olle Lundin.

– Då vänder man sig till bibliotekschefen och begär ett överklagbart beslut som man kan gå till domstol med.

I ett mejl till Lokaltidningen Mitt i Nacka skriver Perra Winberg, journalist på Nya Tider, att tidningen är en partipolitiskt oberoende nyhetstidning som uppbär presstöd. Perra Winberg skriver vidare:

”Att vi inte skulle dela värdegrund med den och den  är ju också märkligt. Ingen kan för övrigt definiera vari den värdegrunden skulle bestå och på vilket sätt vi inte skulle dela den. Eller på vilket sätt vi är ”högerextrema”. Ber man någon förklara så kan de inte det”.

Fakta

Ifrågasatt tidning

På Bokmässan i Göteborg i höstas fick Nya Tider först beskedet att tidningen fick medverka, därefter beslutade arrangören att dra tillbaka beslutet och säga nej till tidningens medverkan. Efter att Nya Tider hotat med stämning ändrade sig Bokmässan och tillät att Nya Tider medverkade.

Inför årets Bokmässa har arrangören beslutat att tillåta Nya Tider att ställa ut. Mässan har tagit hjälp av experter på högerextrema rörelser och enligt Mässans vd, Maria Källsson, visar experternas granskning att det inte finns några direkta kopplingar mellan tidningen och våld, eller något som är olagligt i Sverige. Inte heller har någon av tidningens ledande personer gjort sig skyldig till brott, som hets mot folkgrupp, enligt Maria Källsson.

Källa: Sveriges Radio, Svensk Bokhandel