ANNONS

Nacka centrum kan få kiss and ride

Överdäckningen ska inrymma bussterminal, biljetthall för tunnelbana, samt vägtunnlar.
Överdäckningen ska inrymma bussterminal, biljetthall för tunnelbana, samt vägtunnlar.
Bytespunkt Nacka är tänkt att vara knutpunkt för kollektivtrafiken och övrig trafik.
Bytespunkt Nacka är tänkt att vara knutpunkt för kollektivtrafiken och övrig trafik.
Landstingspolitikerna väntas nästa vecka klubba en principöverenskommelse om Nacka centrum som bytespunkt för olika trafikslag.
Ett trafikslag är kiss and ride, avsett för bilister.
Den politiska oppositionen i landstinget har tidigare uttalat kritik mot hur bytespunkt Nacka är tänkt att finansieras.
ANNONS

I början av april klubbade landstingsstyrelsen en principöverenskommelse om Nacka centrum som bytespunkt för olika trafikslag.

Nästa vecka väntas även landstingsfullmäktige klubba igenom överenskommelsen.

Tio nya t-banestationer

Bakgrunden till överenskommelsen är i sin tur den så kallade Stockholmsöverenskommelsen, som innebär att 78 000 nya bostäder ska byggas i länet, tio nya tunnelbanestationer och närmare 20 mil nya spår.

Tunnelbaneutbyggnaden kommer att påverka hela länet. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka påverkar trafikflöden i kommunen. För att koordinera trafiklösningarna har landstinget, Nacka kommun och staten ingått ett avtal, där landstinget åtagit sig att utreda en bussterminal i Nacka centrum.

Landstinget ska också stå för en mindre del av kostnaden för att flytta väg 222, Värmdöleden, på platsen där knutpunkten är tänkt att ligga.

Värmdöleden är tänkt att överdäckas i Nacka centrum. Överdäckningen ska inrymma bland annat bussterminal, t-banehall och kiss and ride, avlämningsplats där bilister som ska hämta eller lämna passagerare som färdas med andra kommunikationer tillfälligt kan stanna.

Oppositionskritik

Två av oppositionspartierna i landstinget, socialdemokraterna och vänsterpartiet, ställer sig bakom både utbyggd tunnelbana till Nacka och utbyggnad av bostäder i Nacka men framförde i ett särskilt uttalande inför landstingsstyrelsens beslut i april kritik mot delar av finansieringen

ANNONS

Oppositionspartierna vänder sig mot att landstinget och Nacka kommun ska arbeta för statlig medfinansiering till projektet, trots att bytespunkt Nacka inte finns med i länsstyrelsens nuvarande länsplan.

”Detta är att förbigå den politiska process som just nu pågår kring länsplanen”, skriver S och V, och fortsätter att det är ”oklokt” att i avtal binda sig till att prioritera statlig finansiering till ett visst objekt.

På tisdag 9 maj behandlas bytespunkt Nacka av landstingsfullmäktige.

Fakta

Överenskommelsen i korthet

Bytespunkt Nacka är tänkt att vara knutpunkt för kollektivtrafiken och övrig trafik som taxi, cykelparkering och kiss and ride. Kiss and ride är avlämningsplats där bilister kan lämna och hämta passagare som ska åka vidare eller anländer med annat färdmedel.

Väg 222 är tänkt att överdäckas och flyttas. Själv överdäckningen är tänkt att inrymma bussterminal, biljetthall för tunnelbana, samt vägtunnlar för väg 222.

Bussterminalen ska ha av- och påstigningsytor, biljettkurer, toaletter, sittbänkar och trygghetsrum.

Väg 222 är tänkt att få fyra körfält in mot stan, varav ett för kollektivtrafik. Östgående tunnelled ska rymma tre körfält. Vid bussterminalen ska ett körfält avsättas för busstrafiken.

Källa: SLL