Nacka får kritik av Datainspektionen

NACKA Nacka kommun har inte tillräckligt tydliga regler för vilka personuppgifter som får publiceras i kommunens webbdiarium, det menar Datainspektionen i sin senaste granskning.

Datainspektionen kräver att kommunstyrelsen skriver nya regler för att uppfylla säkerhetskraven i personuppgiftslagen.

Nacka kommun var en av ett 50-tal kommuner som har granskats. I princip alla kommuner kritiserades på någon punkt.