Min lokala hjälte

Nacka Forum kan få radhus på taket

En skiss på hur det skulle kunna se ut med bostäder på centrumtaket.
En skiss på hur det skulle kunna se ut med bostäder på centrumtaket.
En radhuslänga på centrumtaket, terrasshus mot Vikdalsvägen och ­lägenheter i kontors­tornet i Nacka Forum.

Det är några av visionerna för centrumet.

I framtiden kanske Svenssonlivet i radhuslängan kan utspela sig i en trädgård på taket till Nacka Forum.

Det är åtminstone en av de idéer fastighetsägaren Unibail-Rodamco har för centrumet.

– Det finns ett stort intresse för den typen av boende. Och centrumnära lägen är eftertraktade säger Per Ronnevik, utvecklings- och investeringschef vid företaget.

I en begäran om planbesked till kommunen framför Unibail-Rodamco ett antal framtidsvisioner kring Nacka Forum och hur området kan utvecklas när kommunen växer.

Bland annat vill företaget bygga om kontorstornet i centrums mitt till bostadshus och dessutom göra det fyra våningar högre. Sju radhus på Nacka Forums tak finns också med bland visionerna.

En annan idé är att däcka över Forumvägen samt att koppla ihop centrumet med en framtida t-banestation.

– Det är inte bestämt att det ska bli bostäder i tornet. Men vi studerar en flexibel användning. Och det finns intressen från flera håll att öka ytorna genom att lägga på några våningar.

Företaget vill också bygga terrasslägenheter mot Vikdalsvägen för att göra området mer stadslikt, så att det gifter ihop sig med den bebyggelse Nacka kommun planerar i området.

– Att kanta Vikdalsvägen med bostäder skapar liv och rörelse. Vi är i ett väldigt tidigt skede, men tittar på hur vi kan förbättra miljön och öppna upp för kommunens utvecklingsarbete på andra sidan vägen, säger Per Ronnevik.

Att bygga bostäder befintliga hus har blivit något av en trend i länet. Några exempel på det är ett antal stadsradhus på flera tak i Solna just nu diskuteras.

Och i Sundbyberg planeras för flera sex- och åttaplansbyggnader på befintliga enplanshus.

Skulle du vilja bo i ett radhus ovanpå ett centrum?

Gabriel Sharro, Södertälje.

– Ja, absolut. Jag har en kompis som bor ett radhus ovanpå centrumet i Karlstad. Han trivs jättebra med sitt boende.
Erik Olsson & Folke, 2 år, Skogalund.

– Det är en kul idé och spontant tror jag många skulle vilja bo där. Men kanske inte för egen del.
Alexandra Hinze, Gribbylund.

– Nej, det skulle jag inte. Det är så mycket spring i centrummiljöer. Jag vill bo där barn kan leka i en trygg miljö.
Per Emanuelson, Kummelnäs.

– Ja, varför inte. Det är bra att de utnyttjar all plats som finns. Det här kan hjälpa till att göra centrumet mer levande.