Nacka har länets billigste skolmat

NACKA Med 23 kronor per måltid har Nacka länets billigaste skolluncher, enligt siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av Skolmatens vänner. Den dyraste skolmaten har Sundbyberg med luncher för i genomsnitt 44 kronor.

Snittlunchen i länet kostar 32 kronor.