Nacka hoppas på friskola i Älta

Kommunen vill att en friskola ska etablera sig i Älta.

– Det blir fler och fler barn och en skola till kommer att behövas, säger Kristina Heuman på kultur- och utbildningsenheten.

Nacka kommun har bjudit in privata aktörer att driva en F-9-skola i kommunens lokaler i Strandparksskolan. Hittills har fyra bolag anmält sitt intresse.

– Vi ska träffa intressenterna nu i januari och i slutet av månaden hoppas vi kunna gå vidare. Då kommer vi också att kunna berätta fler detaljer om upplägget, säger Kristina Heuman, på kultur- och utbildningsenheten.

Den privata aktör som kommunen väljer ska fungera som partner och ska bedriva undervisning i de befintliga lokalerna i Strandparksskolan. Start kommer tidigast vara nästa höst men kan också bli till hösten 2014.

– Det beror på när anordnaren som vi går vidare med kan få tillstånd från Skolinspektionen.

Under våren har skolsituationen i Älta varit i fokus flera gånger, då har det främst handlat om att elevunderlaget på Stavsborgsskolan har varit för litet i relation till hur stora lokaler man haft.

– Det kommer att bli så många barn i Älta inom en tioårsperiod att det behövs en skola till. Det handlar om ungefär 600 elever och det kan inte Stavsborgsskolan härbärgera, menar Kristina Heuman.

Den nya skolan kommer inte att konkurrera med Stavsborgsskolan – åtminstone inte de första åren.

– Från början kommer man att bygga skolan underifrån, från de yngre klasserna och med förskola. Årskurserna 7–9 kommer alltså inte att finnas 2014.

Det som ligger bakom ökningen av elever är främst planerade och pågående nybyggen.

Fakta

Vill starta skola

Atvexa: Räknar med att ha kapacitet för 100 elever i augusti 2014.

Inspira: Avser söka tillstånd för att starta en skola 2014.

Pysslingen: Uttalar sig inte om den exakta storleken på förskolan och skolan.

ThorenGruppen: Vill starta en F-9 skola med fritids i år.