Nacka hotar att svartlista NCC

Nacka kommun kan svartlista byggbolaget NCC om bolaget inte lyssnar på synpunkter om Tollareprojektet.

Kommunen och NCC ska nu träffas.

I en mejlkonversation mellan Nacka kommun och byggbolaget NCC framgår att kommunen är beredd att svartlista NCC om byggbolaget inte lyssnar på önskemål när det gäller Tollare­området, där NCC bland annat bygger närmare 1 000 lägenheter.

Både Nacka kommun och de som redan bor i Tollare har reagerat på ändrad utformning av bebyggelse som ännu inte byggts och där bygglov ännu inte beviljats.

Enligt kommunen planerar NCC exempelvis för sexvåningshus i stället för femvåningshus, och p-platser på grönområden i stället för under jord.

Bygglovansökan för området har i väntan på en lösning skickats på återremiss till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Ulf Crichton, exploateringschef i Nacka, säger att kommunen närmast ska ta ställning till hur man ska gå vidare. Som han förstått det är en svartlistning av NCC inte utesluten om byggbolaget och kommunen inte kan komma överens.

– Det är rätt vanligt att det finns synpunkter vid byggprojekt. Det här är lite mer allvarligt, säger Crichton.

Enligt mejlkonversationen mellan kommunen och bolaget kan en svartlistning innebära att NCC inte får vara med vid kommande markanvisningar.

Fredrik Hemborg, regionchef på NCC Boende, tycker att NCC har en ”bra dialog” med Nacka kommun.

– Självklart dyker det upp frågor under tiden som man behöver hantera.

Han säger att han sett skrivningen där kommunen hotar att svartlista bolaget.

– Vi kommer att reda ut det i fortsatta samtal. Vår ambition är att utveckla Tollare.

Nacka kommun och NCC ska träffas den 24 mars.

Fakta

Är en ny stadsdel i södra Boo

Tollare är tänkt att bli en ny stadsdel i södra Boo.

Planen är 900 nya bostäder samt förskolor, äldreboenden, handel, service och arbetsplatser.

Vid Lännerstasundet ska en strandpromenad och småbåtshamn byggas.

Bygget sker i etapper och regleras i fem detaljplaner.

Källa: Nacka kommun