Nacka inrättar fond för marksanering

Politikerna vill avsätta 100 miljoner kronor till fonden
Politikerna vill avsätta 100 miljoner kronor till fonden
Nacka ska inrätta en marksaneringsfond.
Tanken är att avsätta 100 miljoner kronor till fonden, pengar avsedda till att sanera förorenad mark i kommunen.

En hel del mark är förorenad i Nacka, ofta sedan lång tid tillbaka.

Kommunstyrelsen gav i måndags stadsledningskontoret uppdraget att ta fram ett förslag om att inrätta en marksaneringsfond.

100 miljoner kronor är tänkt att avsättas till fonden.

– Eftersom vi har stora ekonomiska överskott i år vore det bra att avsätta pengar till en marksaneringsfond så att det finns resurser för sanering framöver, säger kommunstyrelsens ordförande, Mats Gerdau (M).

Mats Gerdau tillägger att han ser inrättandet av fonden som ett sätt att ta ansvar för miljön och för kommande generationer.