Nacka kommun vann mot Statoil

Svea hovrätt har liksom Nacka tingsrätt kommit fram till att Nacka kommun har rätt att säga upp tomträttsavtalet med oljebolaget Statoil, för området som kallas Bergs oljehamn.

Statoil har sedan 1958 ett tomträttsavtal med Nacka kommun i området för sina oljedepåer.

Kommunen vill bygga bostäder på marken och har därför sagt upp avtalet.

Statoil hävdar att uppsägningen är ogiltig.

Liksom Nacka tingsrätt kom Svea hovrätt fram till att kommunens uppsägning är giltig.

Statoil döms att betala Nacka kommuns rättegångskostnad i hovrätten på 127 380 kronor.

Beslutet går att överklaga senast 12 november.På det elva hektar stora området planerar Nacka kommun för 2 000 bostäder.