Nackas nior bland de bästa i landet

Niondeklassarna i Nacka är bland landets bästa.
Niondeklassarna i Nacka är bland landets bästa.
Nackas niondeklassare är bland de bästa i landet. Det visar den årliga rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting.

Niondeklassare i Nacka kommun kan ge sig själva en klapp på axeln. De är nämligen bland de bästa i landet.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som har tagit fram sin årliga rapport Öppna Jämförelser för grundskolan.

Nackas skolor – både kommunala och fristående – har de senaste sju åren lyckats placera sig bland de tio bästa av Sveriges totalt 290 kommuner och i år hamnar de på en sjätteplats sett över hela landet och på andraplats i Stockholms län.

Rapporten baseras på hur bra skolorna har lyckats utifrån elevförutsättningarna och hur höga betyg eleverna går ut med, hur många som får godkänt i samtliga 17 ämnen och hur många som är behöriga att söka till gymnasiets yrkesprogram.

På SKL:s hemsida kan du ta del av den fullständiga rapporten.